بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان سلماس

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان سلماس
بمنظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان جلسه ای درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس درمجلس در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری برگزارشد، گفت : امسال ازسوی رهبر فرزانه مزین بنام جهش تولید نامگذاری شده وباید تمهیدات لازم درواحدهای تولیدی درتمامی بخش ها مورد توجه قرارمیگرفت وگره های واحدها ومشکلات انها بصورت جهادی حل میشد متاسفانه ما درواحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه میباشیم که درمجلس یازدهم با پیگیری نمایندگان وهمراهی دولت حل خواهد شد.
اسکندرزاده ریس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نیز دراین جلسه گفت : امسال با تعامل وهمکاری موفق به راه اندازی ده واحد تعطیل وراکد به چرخه دوباره تولید شده وتاپایان سال نیز با همکاری دستگاههای دولتی وبانکها انشالله بتوانیم چند واحددیگررا ازراکدبودن به چرخه فعالیت برگردانیم .
توحید معصوم زادگان معاون فرماندارنیز گفت: هدف ما حل مشکلات واحدهای تولیدی است وباید مشکلات انها با تعامل پیگیری شود.
دراین جلسه مدیران واحدهای تولیدی مشکلات واحدها را مطرح نمودند .