بازدید سرزده معاون فرماندار از چند ادارات شهرستان سلماس

بازدید سرزده  معاون فرماندار از چند ادارات شهرستان سلماس
معاون سیاسیفرماندار از چند ادارات شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘عباس محمدزاده’ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس از بخش های مختلف  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سلماس، اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس، اداره بیمه تأمین اجتماعی شهرستان سلماس، اداره راهداری، حمل و نقل جاده ای شهرستان سلماس، بهزیستی شهرستان سلماس  بازدید و ضمن دیدار و خداقوت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت حفظ سلامت کارکنان و کلیه مراجعان تاکید کرد.

گفتنی است روسای ادارات در این بازدیدها از عملکرد این دستگاه در سطح شهرستان به فرماندار گزارش داد.