کشف 96 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سلماس

کشف 96 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سلماس
کشف 96 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ کشف 96 کیلوگرم مواد مخدر

گفتنی است پلیس 96 کیلو گرم مواد مخدر کشف و دستگیری یک دستگاه خودرو در این پرونده خبر داد.