بخشنامه ساعت کار ادارات

بخشنامه ساعت کار ادارات
بخشنامه ساعت کار ادارات از روز شنبه ۱۰ خردادماه به دستگاه های اجرائی ابلاغ شد.
 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در راستای اجرای بند ۴ مصوبات بیست و یکمین جلسه ستاد  استانی مقابله با کرونا موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۱) مدیران کل دستگاههای اجرایی استان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن رعایت پروتکل بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص کارکنان ، محیط اداری و ارباب رجوع و تجمعات اداری ، کلیه خدمات دستگاه را از تاریخ ۹۹.۳.۱۰ با حضور کلیه کارکنان انجام دهند.

۲) در صورت تامین زیر ساخت های لازم از سوی دستگاههای اجرائی استان، برای ارائه خدمات از منزل به صورت الکترونیکی توسط کارکنان ، دور کاری با رعایت تصویب نامه شماره ۷۶۴۸۱.۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۴.۷ هیات محترم وزیران مجاز خواهد بود . بدیهی است در تعیین کارکنان برای دور کاری ، بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان که در گروه های آسیب پذیر قرار دارند ، در اولویت خواهند بود.

۳) ساعت کار روزانه کارکنان دستگاههای اجرایی استان از مورخ ۹۹.۳.۱۰ ، ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ ظهر خواهد بود.

۴) ساعت کار در روز های پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰صبح لغایت ۱۳:۳۰ ظهر خواهد بود.

۵) کلیه قوانین قبلی اعم از ( قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص) – (قانون کاهش ساعت کار جانبازان )  و سایر قوانین کمافی السابق قابلیت اجرایی را دارند. 

۶) ضمناً این بخشنامه از تاریخ ۹۹.۳.۱۰ لازم الاجرا بوده و در صورت هرگونه مصوبه جدید ملی یا استانی ، مراتب در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.