سالگرد رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد تسلیت باد.

سالگرد رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد تسلیت باد.

سالگرد رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد تسلیت باد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس