برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سلماس

برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سلماس
ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سلماس با حضور فرماندار و معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سلماس با اشاره به سفر ریس محترم جمهور به استان آذربایجان غربی گفت: استادیوم ورزشی ۵هزار نفری سلماس در جریان سفر ریاست جمهوری به استان با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان ۳۱ اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد.
مرتضی اصغری در ادامه با اشاره به شروع بکار ستاد انتخابات در شهرستان گفت: هئیت های ورزشی حق تبلیغ بر علیه و له هیچ یک از کاندیدای انتخابات مجلس را ندارند، در صورت مشاهده طبق قانون برخورد خواهد شد.