برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سردار دلها در مسجد جامع

برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سردار دلها در مسجد جامع
مراسم بزرگداشت سپهبد شهید سردار دلها در مسجد جامع شهرستان سلماس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مسجد جامع سلماس امروز حال و هوای دیگری داشت همه مردم ازاقشارمختلف با رنگین کمانی از قومیتها حتی هموطنان آشوری و مسیحی از روستاهای دورونزدیک با نوشته های فقط انتقام سخت آمده بودند تا پاسداری نمایند از خون شهدا پاسدار میهن اسلامی مالک اشتر خودشان با دادن شعارهای کوبنده و اعلام انزجار از آمریکا و ایادی آنان و بیعتی دوباره نمایند با ولایت و راه خونین شهدا این مردم عقب نشینی نخواهدکرد همه درمقابل استکبار صف آرایی کردند و همه دراین شهرستان سردار سلیمانی شدند.