مراسم یادواره سرداران شهید امنیت پایدار سلماس

مراسم یادواره سرداران شهید امنیت پایدار سلماس
مراسم یادواره سرداران شهید امنیت پایدار از عموم مردم شهید پرور شهرستان سلماس دعوت بعمل می آید.

مراسم یادواره سرداران شهید امنیت پایدار

شهیدان علیرضا طالعی،قربانعلی ابراهیمی و محمد شکری
و سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)  
روز جمعه   ساعت:11:30
مورخه:1401/03/06
مکان مسجد جامع شهرستان سلماس

از عموم مردم شهید پرور شهرستان سلماس دعوت بعمل می آید در این مراسم شرکت نمایند.

" روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس"