هفته قوه قضائیه بر تمامی مسئولین و پرسنل خدوم و تلاشگر دستگاه قضایی در شهرستان سلماس گرامی‌ باد.

هفته قوه قضائیه بر تمامی مسئولین و پرسنل خدوم و تلاشگر دستگاه قضایی در شهرستان سلماس گرامی‌ باد.

هفته قوه قضائیه بر تمامی مسئولین و پرسنل خدوم و تلاشگر دستگاه قضایی در شهرستان سلماس گرامی‌ باد.

‘روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس’