برگزاری مسابقات لیگ والیبال نشسته جانبازان ومعلولین منطقه ۴کشوری به میزبانی شهرستان سلماس

برگزاری مسابقات لیگ والیبال نشسته جانبازان ومعلولین منطقه ۴کشوری  به میزبانی شهرستان سلماس
مسابقات لیگ والیبال نشسته جانبازان ومعلولین منطقه ۴کشوری به میزبانی شهرستان سلماس برگزار شد

برگزاری مسابقات لیگ والیبال نشسته جانبازان ومعلولین منطقه ۴کشوری  به میزبانی شهرستان سلماس
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مسابقات والیبال نشسته جانبازان ومعلولین منطقه ۴ کشورجام ایثار با حضور تیمهای اذربایجان شرقی ، سلماس بنمایندگی ازآذربایجان غربی ،استان قم و اردبیل  با شور و نشاط خاصی برگزار شد.