بازدید مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان و فرماندار از روند پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس

بازدید مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان و فرماندار از روند پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان و فرماندار از روند پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس پیش از ظهر امروز دربازدید ازمنطقه ویژه اقتصادی این شهرستان به همراه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی و جمعی از روسای ادارات گفت : تمامی زیرساختهای لازم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مهیا بوده وبزودی عملیات احداث ساختمان گمرک نیز شروع خواهد شد .
مرتضی اصغری به تخصیص اعتبار ٥ میلیاردریال برای اماده نمودن زیرساختها درمنطقه ویژه اقتصادی اشاره کردوگفت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ اختصاص و3/5 میلیارد برای عملیات برق رسانی وبقیه نیز برای اب وگازرسانی هزینه شده است
نقی زاده مدیرکل تعاون نیز گفت وجود همجواری این شهرستان با استان اذربایجان شرقی و داشتن جاده وریل ونزدیکی با کشور همسایه ترکیه راه اندازی این منطقه میتواند در اشتغال پایداردر منطقه و واردات وصادرات استان و کشور موثر واقع شود
منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان تنها منطقه مصوب دولت ومجلس بوده که با راه اندازی وسرمایه گذاری میتواند اقتصاد منطقه واستان را متحول نماید .