برگزاری جلسه پاکسازی محیط زیست در فرماندارسلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛برگزاری جلسه پاکسازی محیط زیست با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندارسلماس  و جمعی از روسای ادارات در محل سالن جلسه فرمانداری.