بازدید ریس امور پایش مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور و فرماندار شهرستان سلماس از چند پروژه شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ریس امور پایش مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور، فرماندار شهرستان سلماس، مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پروژه استادیوم ورزشی پنج هزار نفری  و بیمارستان در حال احداث 160 تخت خوابی بازدید و مسایل و مشکلات پروژه ها را بررسی کردند.