بازدید از شرکت شهد سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس به همراه هیئتی متشکل از مدیران و مسئولین شهری و استانی با حضور در شرکت شهد سلماس به بررسی امکانات و زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در این شرکت پرداختند و برای رفع مشکلات کارکنان و شرکت تصمیم گیری و برنامه ریزی نمودند.