بازدید سرزده فرماندار از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلماس

بازدید سرزده فرماندار  از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلماس
فرماندار شهرستان سلماس به صورت سرزده از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس به صورت سرزده از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان بازدید کرد.
ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلماس در این بازدید از عملکرد این دستگاه در سطح شهرستان به فرماندار گزارش داد.