بازدید فرماندار از پروژه های عمران شهری شهرداری سلماس

شب گذشته فرماندار به همراه شهردار سلماس و هیئت همراه از پروژه های عمرانی شهری شهرداری سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ شب گذشته فرماندار به همراه شهردار سلماس و هیئت همراه از پروژه های عمرانی شهری شهرداری سلماس بازدید کرد.