بازدید فرماندار از عملیات اطفای حریق و آواربرداری بیمارستان قدیم سلماس

بازدید فرماندار از عملیات اطفای حریق و آواربرداری بیمارستان قدیم سلماس
فرماندار از عملیات اطفای حریق و آواربرداری بیمارستان قدیم سلماس با حضور اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان علی الخصوص نیروهای آتش نشانی شهرداری سلماس، هلال احمر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس صبح امروز از عملیات اطفای حریق و آوار برداری بیمارستان قدیم سلماس با حضور اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان علی الخصوص نیروهای آتش نشانی شهرداری سلماس، هلال احمر بازدید کرد.

گفتنی است بیمارستان قدیمی شهرستان سلماس که بصورت انباری مورداستفاده قرارمی گرفت صبح امروز دراتش سوخت این اتش سوزی ازساعت ۷/۳۰ شروع وتاساعت ۱۲ ظهر توسط اتش نشانان این شهرستان مهارگردید.
این ساختمان ازسال ۸۶ حکم تخریب داشته وبصورت انباری اموال مستعمل بیمارستان ومرکزبهداشت نگهداری می شد
میزان خسارت اتش سوزی هنوز ازسوی مسئولین شبکه بهداشت درمان مشخص نشده است .