دیدار فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس و بررسی مسایل و مشکلات وضعیت ترافیک شهری.