در برنامه زنده تلویزیونی

بررسی روند توسعه شهرستان سلماس

بررسی روند توسعه شهرستان سلماس
روند توسعه شهرستان سلماس در ویژه برنامه تلویزیونی توسعه استان از شبکه استانی آذربایجان غربی بررسی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ روند توسعه شهرستان سلماس با حضور فرماندار سلماس و تعدادی از مدیران کل استان در ویژه برنامه تلویزیونی توسعه استان از شبکه استانی آذربایجان غربی بصورت زنده بررسی خواهد شد.


روز دوشنبه مورخه ۳۰دی ماه ساعت ۱۸/۴۵ عصر