برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در این ملاقات فرماندار شهرستان سلماس ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را پس از بررسی و کار‌شناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع کرد.

در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان سلماس با شهروندان هر هفته دوشنبه از ساعت 9صبح تا 12 ظهر برگزار می شود.