با حضور فرماندار؛

برگزاری جلسه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت سلماس

برگزاری جلسه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت سلماس
جلسه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت شهرستان با حضور فرماندار و جمعی از روسای ادارات در محل سالن جلسه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت شهرستان پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار و جمعی از روسای ادارات در محل سالن جلسه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سلماس برگزار شد.