بازدید فرماندار شهرستان سلماس بهمراه مدیرعامل بنیاد علوی درکشور ازواحدهای تولیدی دربهای صنعتی وضدسرقت این شهرستان

بازدید فرماندار شهرستان سلماس بهمراه مدیرعامل بنیاد علوی درکشور ازواحدهای تولیدی دربهای صنعتی وضدسرقت این شهرستان
فرماندار شهرستان سلماس بهمراه مدیرعامل بنیاد علوی درکشور ازواحدهای تولیددربهای صنعتی وضدسرقت درشهرک صنعتی این شهرستان بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس بهمراه مدیرعامل بنیاد علوی درکشور ازواحدهای تولیددربهای صنعتی وضدسرقت درشهرک صنعتی این شهرستان بازدید نمودند
درشهرک صنعتی این شهرستان ۱۲ واحد تولید دربهای ساختمانی فعال بوده که برای بیش از هزار نفر ایجاد اشتغال شده است
اصغری فرماندارسلماس درجریان این بازدید گفت شهرستان سلماس بزرگترین تولید کننده دربهای صنعتی وضد سرقت درکشوربوده ودراکثر استانهای کشوردارای نمایندگی فروش بوده وحتی به کشورهای همسایه نیز ارسال میشود
فرماندارسلماس حل مشکل بیکاری را حمایت از سرمایه گذاران وواحدهای تولیدی وحل مشکلات مدیران واحدهای تولیدی عنوان نمودند ویاداورشدند درطول سالجاری بصورت مستمر ازواحدهای تولیدی بازدید وازنزدیک با مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی اشنا وموفق به راه اندازی ۸ واحدی که با مشکلاتی مواجه بودند به چرخه تولید برگردانیم
موسی برزگری مدیرعامل بنیاد علوی ازتلاش کارافرینان درجهت رونق تولید درکشور قدردانی نمودند