با حکم ریس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی

اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان سلماس معرفی شدند

اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان سلماس معرفی شدند
با حکم ریس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی در احکامی اعضای هیات بازرسی انتخابات سلماس معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حکم رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی در احکامی اعضای هیات بازرسی انتخابات سلماس معرفی شدند.

بنابراین گزارش، عباس محمدزاده گلعذانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات، محمد رستمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلماس به عنوان عضو، واحد میرزایی عیان رئیس اداره تعاون روستائی سلماس به عنوان عضو و دبیر ، آرزو بیگی مسئول امور بانوان و خانواده به عنوان مسئول دبیرخانه هیات، مرتضی سیدپور کارشناس دفتر فنی فرمانداری و کارشناس هیأت بازرسی و اکرم غفاری مسئول دبیرخانه فرمانداری به عنوان کارشناس دبیرخانه هیات بازرسی انتخابات سلماس ، ۶عضو اصلی هیات هستند که برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا فعالیت آنها با دریافت احکام صادره و آغاز گردید.