اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان سلماس معرفی شدند

اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان سلماس معرفی شدند
با حکم ریس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی در احکامی اعضای هیات بازرسی انتخابات سلماس معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘مرتضی اصغری’ فرماندار سلماس در این نشست اعضای هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سلماس را به بی طرفی در انتخابات پیش رو توصیه کرد.
با حکم ریس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی در احکامی اعضای هیات بازرسی انتخابات سلماس معرفی شدند.
بنابراین گزارش، عباس محمدزاده گلعذانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات، رضا مسلمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس به عنوان عضو و دبیر ، حسین خیرجویی مدیر آموزش و پرورش سلماس به عنوان عضو، آرزو بیگی مسئول امور بانوان و خانواده به عنوان مسئول دبیرخانه هیات، علی طالعی مسئول دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و مهدی کرامت کارشناسی امور شهری و روستایی فرمانداری به عنوان کارشناس دبیرخانه هیات بازرسی انتخابات شهرستان سلماس ، ۶عضو اصلی هیات هستند که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت آنها با دریافت احکام صادره و آغاز گردید.