جشنواره نوروزگاه شهرستان سلماس

جشنواره نوروزگاه شهرستان سلماس
جشنواره نوروزگاه شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جشنواره نوروزگاه شهرستان سلماس

3 الی 8 فروردین ماه
از ساعت 16 الی 18 عصر
در محل پارک چمران