تصویر هوایی از منظم‌ترین شهر ایران

تصویر هوایی از منظم‌ترین شهر ایران
سلماس از منظم‌ترین شهر ایران

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سلماس، نخستین شهر شطرنجی ایران، از شهرهای استان آذربایجان غربی بوده که پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۰۹ در زمینی به مساحت یک میلیون متر مربع پایه گذاری شد.