دومین روز گرامیداشت هفته دولت در سلماس:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

بهره برداری از ۴ پروژه عمران شهری تازه شهر بالغ بر ۶/۲۰۰ میلیارد ریال بصورت همزمان در پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی میدان دفاع مقدس