بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان سلماس از پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان سلماس از پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی شهرستان