مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس در محل دفتر فرماندار سلماس دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات حوزه بیمه تأمین اجتماعی سلماس دیدار و گفتگو کرد.

سرپرست جدید اداره بیمه تأمین اجتماعی شهرستان سلماس معرفی شد

 با حضور سرپرست فرمانداری سلماس و مدیر کل بیمه تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی در دفتر فرماندار سلماس، آقای ‘خلیل منسوبی ’ به عنوان سرپرست اداره بیمه تأمین شهرستان سلماس معرفی شد.