اطلاعیه

اطلاعیه
حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111 سامد

استاندار آذربایجان غربی
 روز چهارشنبه
‌ 19 مرداد ماه 1401
از ساعت 9  الی 10:30
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111  به‌ صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز استان خواهد بود.