دیدارفرماندار، امام جمعه وجمعی از مسئولین ادرات با خاواده های مسیحی و آشوری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ امام جمعه، فرماندار وجمعی ازمسئولین این شهرستان در آستانه میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی، با خانواده های مسیحی و آشوری درروستاهای خسرواباد و پته ویر دیدارنموده وسال نورا به هموطنان مسیحی تبریک گفتند
سولکا عضوشورای روستای پته ویر گفت:ما بصورت مسالمت امیز وبا اتحادوبرادری درکنارهم زندگی کرده وامنیت ما دردنیا بی نظیر میباشد که مرهون خون شهداست.
امام جمعه و فرماندار این شهرستان نیز دراین دیدارها ضمن تبریک سال نو به هموطنان مسیحی گفتند: هموطنان مسیحی ما دراین شهرستان درکنار برادران مسلمان زندگی کرده ودر تمامی صحنه های نظام حضوری چشمگیر دارند .