جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری

🔺بررسی مسایل و مشکلات حوزه مدیریت مصرف آب