بازدید فرماندار ازروند عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس

بازدید فرماندار ازروند عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس
فرماندار به همراه تنی چند از مدیران کل استان از روند عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس د رجریان بازدید ازروند منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان گفت: برای تکمیل زیر ساختهای منطقه ویژه ده میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده است که تا پایان سال فاز اول منطقه ویژه اقتصادی به بهره برداری خواهد رسید
مرتضی اصغری گفت: برای اماده شدن این منطقه وزیرساختهای لازم با هماهنگی وهمکاری سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که برای برق رسانی ۳/۵ میلیارد اختصاص یافته که عملیات اجرایی شروع شده وبرای گازرسانی واب عقد قرارداد شده است
منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان تنها منطقه مصوب دولت ومجلس بوده که با راه اندازی این منطقه اقتصاد استان وشهرستان متحول خواهدشد