جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان سلماس

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری، مدیرکل مدیریت بحران استان در محل سالن جلسه  سد زولا