دیدار نماینده مردم شریف سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار  نماینده مردم شریف سلماس  با سرپرست فرمانداری سلماس
نماینده مردم شریف سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ نماینده مردم شریف سلماس در مجلس شورای اسلامی با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات شهرستان گفتگو و تصمیم گیری شد.