همزمان با گرامیداشت روزهای مقاومت ، ایثار و پایداری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ همزمان با گرامیداشت روزهای مقاومت ، ایثار و پایداری با حضور اعضا شورای اداری شهرستان آیئن عطر افشانی قبور مطهر شهدا معظم سلماس برگزار گردید.