بازدید نماینده ویژه ریس جمهور از استادیوم ورزشی 5 هزار نفری شهدای سلماس

استادیوم ورزشی 5 هزار نفری شهدای سلماس؛بازدید نماینده ویژه ریس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از استادیوم ورزشی 5 هزار نفری شهدای سلماس

🔺 وزیر بهداشت طی تماس تلفنی با وزیر ورزش و جوانان،اعتبار 30 میلیارد تومانی برای تکمیل ورزشگاه 5هزار نفری اخذ شد.

اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه مورد نیاز بود که وزیر محترم ورزش 2 برابر این اعتبار را برای ورزشگاه تخصیص دادند.