دیدار مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به همراه مدیرآموزش و پرورش سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به همراه مدیرآموزش و پرورش سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به همراه مدیرآموزش و پرورش سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به همراه مدیرآموزش و پرورش سلماس با سرپرست فرمانداری سلماس .