اجرای عملیات سمپاشی وضدعفونی معابر شهری سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ عملیات سمپاشی وضدعفونی معابر شهری سلماس دیشب توسط نیروهای اتشنشانی و خدمات شهری شهرداری سلماس انجام شد.

در عملیات ضدعفونیدرجهت ارتقاء روحیه نیروهای عمل کننده فرماندار شهرستان سلماس و شهردار سلماس هرکدام جداگانه درپشت فرمان خودروهای آتش نشانی نشسته وساعتی رانندگی کردند.

نیروهای مردمی و موسسات مردم نهاد فعال شهرستان هم  پای کار آمده بودند و با ضدعفونی مکانهای عمومی از جمله دستگاه های خودپرداز در این مبارزه یاریگر نیروهای شهرداری بودند.

 معابر اصلی شهری، بیمارستان خاتم الانبیا، منطقه سالمندان و نقاط و ادارات پرتردد شهری از جمله محل های هدف عملیات ضدعفونی  بود.

گفتنی است عملیات سمپاشی وضدعفونی معابر شهری سلماس ساختمان های اداری، مراکز عمومی و معابر شهری در جهت پیشگیری از بیماری کروناویروس بصورت متناوب انجام می گیرد.