خرمشهر را خدا آزاد کرد...

 

خرمشهر را خدا آزاد کرد...

سوم خرداد’سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی’ گرامی باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس