بازدید فرماندار از بزرگترین مجتمع خدماتی ورفاهی شمال استان درمحور سلماس به خوی

بازدید فرماندار از بزرگترین مجتمع خدماتی ورفاهی شمال استان درمحور سلماس به خوی
فرماندار از بزرگترین مجتمع خدماتی ورفاهی شمال استان درمحور سلماس به خوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ قاسمی فر ریس شرکت پخش فراوردهای نفتی این شهرستان درجریان بازدید فرماندار واعضای کارگروه اشتغال گفت : سیزدهمین جایگاه سوختی سه منظوره این شهرستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی وبا مشارکت بانکها درهفته دولت امسال به بهره برداری وتاکنون بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه شده است .
وی گفت: با بهره برداری ازاین مجتمع برای ۱۵ نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد .

گفتنی است مجتمع خدماتی ورفاهی سه منظوره درمحور سلماس به خوی از ۸۰٪ پیشرفت فیزیکی برخودار میباشد .