راهپیمایی مردم سلماس در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی

راهپیمایی مردم سلماس در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی
مردم همیشه در صحنه شهرستان سلماس بعد از برگزاری نماز جمعه با برپایی راهپیمایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مردم انقلابی و روزه دار شهرستان سلماس بعد از نمازجمعه با شرکت درراهپیمایی یکبار دیگر شیطنتهای امریکا جنایتکار را محکوم وحمایت خودرا از بیانیه شورای عالی امنیت ملی ومسئولین نظام اعلام داشتند.


نمازگزاران جمعه سلماسی در این راهپیمایی با دادن شعارهای انقلابی ومرگ برامریکا ضمن محکوم کردن استکبار جهانی وسیاستهای کینه توزانه برعلیه ملت ایران وتحریمهای ظالمانه وبدقولی کشورهای اروپایی باردیگر براستقامت وحفظ وحدت وانسجام ملی تاکید نمودند.