دیدار ریس نظام مهندسی ساختمان شهرستان سلماس با سرپرست فرماندار سلماس

دیدار ریس نظام مهندسی ساختمان شهرستان سلماس با سرپرست فرماندار سلماس
دیدار ریس نظام مهندسی ساختمان شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری در محل دفتر فرماندار شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ریس نظام مهندسی ساختمان شهرستان سلماس با سرپرست فرمانداری در محل دفتر فرماندار دیدار و در خصوص وضعیت ساخت و ساز ساختمان در شهرستان گفتگو کرد.