مانور منطقه ای اطفای حریق منابع طبیعی در سلماس

مانور منطقه ای اطفای حریق منابع طبیعی در سلماس
آذربایجان غربی مانور منطقه ای اطفای حریق منابع طبیعی با حضور یگان های حفاظت منابع طبیعی شمال استان و یگان های محیط زیست و دستگاه های خدماتی و امدادی سلماس در محل مراتع روستای میناس این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ این مانور عملیاتی سومین مانور در شهرستان سلماس و چهارمین مانور در آذربایجان غربی در عرصه مراتع و منابع طبیعی بود که با حضور فرمانده یگان حفاظت و مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی، فرماندار و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران سلماس و با مشارکت یگان های حفاظت منابع طبیعی شهرستانهای شمال استان، یگان های حفاظت محیط زیست، دستگاه های خدماتی و امدادی سلماس در محل مراتع روستای میناس این شهرستان برگزار شد.

مانور منطقه ای اطفای حریق منابع طبیعی در سلماس