جلسه هماهنگی برگزاری هفته دولت در شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و مدیران و مسئولین شهرستان سلماس،جلسه ستاد هماهنگی هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری شهرستان سلماس برگزار گردید.