بازدید میدانی فرماندار و جمعی از روسای ادارات شهرستان سلماس از چند روستای بخش کوهسار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید میدانی فرماندار و جمعی از روسای ادارات شهرستان سلماس از  چند روستای بخش کوهسار و بررسی مسایل و مشکلات روستاهای چهریق سفلی و علیا، سوسن آباد، سیاوان، گردیان، داراب، شیره نی، خناوین، ستونرش و دله زی.