هیات تجار منطقه وان ترکیه در شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

هم اکنون
حضور هیات تجار منطقه وان ترکیه به سرپرستی نجدت تقوا رییس اتاق صنعت و بازرگانی منطقه وان در شهرستان سلماس

در این نشست سرپرست فرمانداری سلماس به همراه رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های 11 گانه حضور دارند.

‘کاظم غنی زاده’ سرپرست فرمانداری سلماس در نشست هیات تجار استان وان ترکیه به سرپرستی ‘نجدت تقوا’ رییس اتاق بازرگانی وان گفت: سلماس با توجه قرارگیری در منطقه خاص جغرافیایی،نزدیکی به قطب اقتصادی و صنعتی تبریز و همچنین داشتن نزدیک ترین راه به وان ترکیه مساعد بازگشایی مرز می باشد.

سلماس با ظرفیت های فراوانی از جمله منطقه ویژه اقتصادی و ریل آهن می تواند جایگاه ویژه ای در تجارت با کشور دوست و برادر ترکیه داشته باشد.

 با تلاش های نماینده مردم سلماس و استاندار محترم آذربایجان غربی و همچنین نظر مساعد وزیر محترم کشور مقرر شده است تا کمیته فرعی امنیتی در هر دو طرف ترکیه و ایران برگزار شود که در مسیر بازگشایی مرز سلماس/وان نقش موثری ایفا خواهد کرد.

حضور امروز هیات تجار وان را به فال نیک میگیریم و امیدواریم گام بلندی در توسعه ارتباطات دو کشور و در نهایت منطقه سلماس و منطقه وان ترکیه باشد.