بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس از روستای کلشان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس به همراه جمعی از روسای ادارات از روستای کلشان و بررسی مسایل و مشکلات روستا.