برگزاری جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا ویروس در شهرستان سلماس

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا ویروس در شهرستان سلماس
جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا ویروس در شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان سلماس؛‘ مرتضی اصغری’ فرماندار در پنجمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا ویروس در شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز  اظهار داشت: 

🔺افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان، نتیجه کم دقتی و توجه نکردن به رعایت اصول فاصله گذاری و موارد بهداشتی است و این امر نشان می‌دهد مردم باید حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند.

🔺دامنه نظارت بر فعالیت ها در شهرستان تقویت و افزایش خواهد یافت و مردم باید در نظر داشته باشند که هرگونه تجمعی ممنوع است و در هیچ نقطه‌ای از سلماس نباید صورت گیرد.

🔺مردم شهرستان تردد غیرضروری نداشته باشند و به مناطق مختلف از جمله روستاها سفر نکنند و در وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین اماکن فعالیت‌های مختلف نیز حتما از ماسک استفاده کنند.