مراسم راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس در شهرستان سلماس

مراسم راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس در شهرستان سلماس
روز جمعه 9 اردیبهشت 1401مراسم راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس در شهرستان سلماس.

مراسم راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس در شهرستان سلماس
 
روز جمعه 9 اردیبهشت
ساعت 11/30 صبح
محل تجمع: مسجد جامع سلماس
در مسیر مصلی حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

"روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس"